Lov na dirkách

Lov na dírkách ´(je-li led min. 7cm silný)
– na rybníku je rybářům povolen způsob lovu ryb, takzvané „dirky“
– provozovatel umožní tento způsob lovu, ale nenese odpovědnost za eventuální škody
– loví se z dřevěných mol kolem rybníku nebo míst určených správcem rybníku
– pokud rybář loví na jiném prostoru, nese plnou odpovědnost za svůj pohyb na ledu

KAŽDÁ RYBA VYTAŽENÁ Z VODY NA LED SE POVAŽUJE ZA PONECHANOU A NESMÍ BÝT VRACENA ZPĚT DO VODY
Pokud nebude někdo tuto výzvu respektovat, může mu správce ihned odebrat povolenku bez vrácení peněz

– ponechanou rybu je nutné okamžitě usmrtit a ponechat viditelně v blízkosti lovícího
správce rybníku, nebo jím pověřená osoba má kdykoliv právo kontroly zavazadel
– lovící a jeho doprovod je povinen na revíru udržovat pořádek a čistotu
– odpadky odklízejte do nádob k tomu určených, nenechávejte je na ledu

Před začátkem rybaření je lovící povinen:
– uhradit cenu za denní povolenku
– ohlásit se správci rybníku, nebo jím pověřené osobě a dbát jejich pokynů

Je zakázáno:
– vrtat do ledu dirky vlastním vrtákem
– kuchat ryby na ledu a v okolí rybníka
– vytvářet nové dirky do ledu bez souhlasu správce

V případě, že je ulovená ryba „zažraná“, je lovící povinen si ji ponechat, bez ohledu na její velikost.

Pokud nedojde k odkoupení ulovené hájené a trofejní ryby, je lovící povinen ji opatrně vyháčkovat ve vodě a pustit zpět.

Vstup na led a pohyb po něm je na vlastní nebezpečí lovícího a jeho doprovodu.

Jestliže dojde k zjištění nedodržení výše uvedených podmínek a pravidel, bude okamžitě ukončen rybolov bez náhrady, včetně zabavení ulovených ryb a následného zákazu dalšího rybolovu na Zukalově rybníku.

Od 12.1.2017 je platný jediný druh povolenky.

Cena povolenky je 195 Kč

Ponechané ryby se odkupují dle aktuálního ceníku:
180 Kč/kg do 5 kilogramů – pstruh, siven do 1000 g
220 Kč/kg nad 5 kilogramů – pstruh, siven do 1000 g

– 220 Kč/kg pstruh, siven o jednotné váze v rozmezí  1000 – 2000 g
250 Kč/kgtrofejní ryby – pstruh nebo siven s váhou nad 2 kg

Každá ryba vytažená na led se považuje za ponechanou.

Zakoupením denní povolenky na rybolov souhlasíte s výše uvedenými podmínkami.

Tento dodatek a ceník ponechaných ryb je platný od 12.1.2017.